Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen die uitgevoerd worden door de tandartsen in onze praktijk. Hieronder vindt u meer informatie over de meest voorkomende behandelingen.

Een beugel helpt om scheve tanden recht te zetten of een verkeerde stand van de kaak te verbeteren. Meestal krijgen kinderen een beugel als hun vaste gebit is doorgekomen en niet goed recht staat. Ook volwassen kunnen met een beugel worden geholpen om een mooier gebit te krijgen.

Kijk voor meer informatie over beugels op: http://www.beugel.nl/ of op https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/behandelingen/beugel/ of neem contact op met onze praktijk

Bij een brug worden de tanden of kiezen voor en achter de tand of kies die ontbreekt, deels weggeslepen. Hiervan wordt een afdruk gemaakt. Een tandtechnicus maakt op basis van deze afdruk weer een porseleinen stukje, maar deze is groter dan een kroon. Het kapje moet namelijk het stuk in de mond opvullen vanaf de tand of kies vóór het gat tot de tand of kies ná het gat (na de ontbrekende tand of kies). Het kapje is dan een brug ‘over’ het gat, de ontbrekende tand of kies, in de mond.

Esthetische tandheelkunde is tandheelkunde om het gebit mooier te maken. Tegenwoordig zijn er steeds meer middelen en behandelingen die het gebit er beter uit kunnen laten zien. Dit kan bijvoorbeeld door vullingen te maken met wit vulmateriaal, maar ook door mooie kronen en bruggen in het gebit te zetten.

Extractie is een ander woord voor ‘trekken’. Het voorzichtig en op de juiste manier verwijderen van een tand of kies, het trekken, noemen we in specialistische termen extractie. Een tand of kies wordt getrokken als deze is zo erg is beschadigd door tandvleesontsteking of tandbederf, dat er geen behandeling meer mogelijk is. Soms worden tanden en kiezen ook getrokken om ruimte te maken voor andere tanden en kiezen. De kiezen die het meest getrokken worden, zijn verstandskiezen. Deze komen pas op latere leeftijd door en soms lukt dit niet goed omdat er te weinig ruimte in de mond of kaak is. Het laten zitten van de verstandskiezen kan dan klachten geven en daarom wordt vaak besloten om ze (preventief) te trekken.

Gebitscontrole is belangrijk om klachten van uw gebit te voorkomen. Bij een gebitscontrole worden uw tanden en kiezen gecontroleerd op gaatjes, tandsteen, aanslag en zwakke plekken. Ook krijgt u informatie over hoe u uw gebit zo goed mogelijk kunt schoonmaken en onderhouden. Soms worden er tijdens de controle problemen ontdekt. De tandarts maakt dan een vervolgafspraak met u om deze problemen te behandelen.

Meer info >>

Als een tand of kies nooit is aangegroeid of verwijderd of verdwenen is, kan deze worden vervangen door een implantaat. Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak een wortel vervangt. Een implantaat wordt als een schroef in de kaak gebracht en groeit vast in het eigen bot. Dit vormt de basis waarop een kroon, brug of kunstgebit kan worden vastgezet.

Meer info >>

Als een tand of kies voor een deel of helemaal is weggehaald of misschien nooit is aangegroeid, kan dit gat worden opgevuld met een kroon of brug. Bij een kroon wordt eerst een deel van de beschadigde tand of kies weggeslepen en daarna wordt een afdruk gemaakt van de tand of kies. Een tandtechnicus maakt op basis van de afdruk een soort porseleinen stukje. Dit stukje, een soort kapje, kan netjes als een kroon over de beschadigde tand worden gezet. Zo wordt de tand of kies weer volledig hersteld.

Meer info >>

Een kunstgebit wordt aangelegd als er teveel tanden en kiezen in de mond ontbreken. Een kunstgebit kan een volledig gebit vervangen of een gedeelte ervan.

Meer info >>

Parodontologie is het gezond maken van het tandvlees. De preventieassistente van Tandarts Hilledijk helpt u hierbij en kan u informeren wat u kunt doen om uw tandvlees gezond te houden.

Lees meer via Alles Over Het Gebit

Bron: KNMT / Alles over het gebit

Bij sealen wordt er een laagje op vaste kiezen aangebracht om de kiezen te beschermen. Het harde laagje, de sealing, zorgt ervoor dat er niet snel gaatjes in de kiezen komen. Sealen wordt vaak gedaan bij jonge kinderen waarbij de vaste kiezen net zijn doorgebroken.

Meer info >>

Lekker slapen bij de tandarts

Denkt u ook wel eens…als ik nu zou slapen hoef ik niets mee te maken? Bent u ook zo angstig voor het geluid van de boor?

Sedatie verschilt op een aantal gebieden van narcose. Bij narcose is er een diepe slaap nodig om een ingreep te kunnen doorstaan (vanwege de pijn die de procedure veroorzaakt of de omstandigheden waarin de procedure moet worden uitgevoerd). Bij sedatie is er slechts sprake van een toestand van verminderd bewustzijn, die meer dient om, populair gezegd, “de tijd door te brengen tot patiënten de praktijk weer kunnen verlaten.” Dit kan zijn vanwege angst of omdat de procedure lang of oncomfortabel is. Twee totaal verschillende uitgangspunten, maar met een (gedeeltelijk) identieke oplossing.

Voor wie?

Zoals eerder aangegeven zijn er meerdere patiëntengroepen die in aanmerking komen voor een behandeling onder sedatie. In het verleden lag de nadruk bijna volledig op de angstpatiënten. Zij hebben door vervelende ervaringen een angst ontwikkeld die een steeds grotere barrière vormt om de noodzakelijke ingrepen en zelfs controles te laten verrichten. Deze mensen werden dan onder narcose gebracht, behandeld en konden na een verkoever periode huiswaarts. Dit had enkele nadelen. Een algehele narcose is een vrij ingrijpende behandeling, met eigen ongemakken en complicaties (beademingsbuisjes door de neus of mond inbrengen kan achteraf pijn doen, zelfs bloedingen veroorzaken). Dit terwijl de behandeling zelf (na plaatselijke verdoving) eigenlijk geen pijn meer doet. Vanwege de hogere doses medicatie en handelingen is narcose niet voor iedereen geschikt, waardoor bepaalde groepen patiënten niet behandeld kunnen worden. Dit “nee moeten verkopen” hebben we altijd erg moeilijk gevonden. Een ander nadeel dat we tegen kwamen was de constatering dat mensen niet van hun angst werden afgeholpen. De vervelende situatie werd er als het ware tussen uit geknipt maar verbeterde niet. Dit kan prima bij mensen die het discomfort niet willen ervaren maar vaak willen ze ook wat meer begeleiding in het traject voor, tijdens en na de eigenlijke behandeling.

Ook de risico’s en nadelen die kleven aan het geven van lachgassedatie zijn duidelijk minder bij sedatie. In principe is er in ziekenhuizen weinig ruimte meer voor lachgas, omdat er gewoonweg betere (en veiligere) methodes bestaan (narcose en sedatie). Omdat er bij lachgas een duidelijk gevaar voor de ongeboren vrucht (en dus voor zwanger personeel) is aangetoond mag lachgas alleen worden gebruikt met een dubbelmaskersysteem. Verdere bijwerkingen van lachgas zoals beenmergdepressie en neuropathieën zijn bij sedatie niet aangetoond.

Wij kunnen dus bijna alle patiënten een behandeling onder sedatie bieden, angstpatiënten, cliënten met co-morbiditeit die niet in aanmerking komen voor narcose, evenals mensen die de ingreep gewoon niet prettig vinden en daar liever een beetje bij willen doezelen en in het algemeen alle lachgaspatiënten.

Meer informatie >>

Tanden bleken in één uur!

Tot 8 – 9 tinten wittere tanden, pijnloos tanden bleken in een behandeling van slechts één uur, met de PD Cleaning, (re)Whitening & Repair methode.

Steeds meer mensen willen graag schone, witte tanden. Zodat ze vrijuit kunnen lachen en praten. Een goed verzorgd gebit geeft immers ook zelfvertrouwen. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk op tal van manieren je gebit goed te verzorgen en waar gewenst te corrigeren. Het begint bij veilig tanden bleken!

Tanden bleken is de laatste decennia een echte ‘hype’ geworden. Dat gebeurde niet altijd op professionele en veilige wijze. Gelukkig heeft de wetgever in 2012 bepaald dat tanden bleken alleen nog maar door de tandarts mag worden aangeboden en uitgevoerd. Het beste is een behandeling van slechts één uur bij de tandarts zelf.

PrevDent International BV heeft een in-office ‘tanden-bleek’ methode ontwikkeld met toepassing van nano-Hydroxyapatiet in combinatie met een zeer laag gehalte aan waterstofperoxide (slechts 6%). Verkrijgbaar bij de tandarts. Dat maakt tanden bleken veilig en bovenal; pijnloos!

Meer info >>

Als er gaatjes in tanden of kiezen zijn ontstaan, moeten deze gevuld worden. Eerst worden de aangetaste stukken tand of kies verwijderd en dit gat wordt vervolgens gevuld. Gaatjes (ook wel cariës genoemd) ontstaan doordat er bacteriën in tandplak zitten die de buitenkant en soms ook de binnenkant van de tand kunnen beschadigen.

Meer info >>

Eerst wordt er een foto gemaakt om te kijken hoe de wortels lopen en krijg je een verdoving. Dan plaatst de tandarts een cofferdam, ook wel rubberdam genoemd. Dit is een rubberen lapje die de kies isoleert zodat de tandarts een ‘schoon’ werkgebied heeft. De tandarts boort de kies op het kauwvlak open en haalt met vijltjes het ontstoken weefsel en de zenuw uit het kanaal. Met desinfecterend middel wordt de kies gespoeld. De schoongemaakte kanalen vult de tandarts op met rubberen stiftjes en hij sluit de kies weer af met een vulling. Vaak wordt de behandeling in 2 afspraken gepland. Het opvullen van de kanalen en het vullen van de kies gebeurd dan op de tweede afspraak. De kies krijgt dan na de eerste behandeling een tijdelijke vulling.

Meer info >>