Folders

Informatie over mondgezondheid

Meer weten over een bepaalde aandoening, behandeling of mondhygiëne? Hieronder vindt u meer informatie. Ook kunt u de folders downloaden. Om de folders te downloaden en te openen, heeft u een pdf-programma nodig.

Would you like to know more about a certain condition, treatment or oral hygiene? Below you will find more information. You can also download the folders. To download and open the folders, you need a PDF program.

Nederlandse folder
Nederlandse folder mondzorg (bezoek) 
Nederlandse folder mondzorg (kosten)
Nederlandse folder (poesten)

Tigrinya Folder

Farsi folder

Engelse folder

Arabische folder